Економічні показники

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

За січень-жовтень 2016 року Тульчинський район за обсягами реалізованої промислової продукції підприємствами посідає I місце серед районів Вінницької області. Реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 3191,2 млн. грн., проте, що на 1,4 % більше, ніж у січні-жовтні 2015 року. На одну особу обсяг реалізації становить 56766 грн., або в 2,3 рази більше обласного показника.

ІНВЕСТИЦІЇ

За 9 місяців 2016 року підприємствами та організаціями різних форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 87,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 71,3 % до обсягу інвестицій у відповідному періоді минулого року та в розрахунку на одну особу населення складає 1559 грн. Вреальному секторі економіки реалізовано слідуючі інвестиційні проекти:

- на ТОВ «Тульчинм’ясо» встановлено формовочний пристрій (котлетний апарат) потужністю 120 тонн в рік, створено 3 нових робочих місця;

- на ТОВ «Діана» встановлено лінію по виробництву консервованої продукції потужністю 5 тис. ум банок на добу, створено 81 нове робоче місце.

ФГ «Україна» впроваджується проект «Встановлення автоматичної лінії по випуску панірувального сухаря» потужністю 800 тонн в рік, планується створити 25 нових робочих місць. Будівельні роботи приміщень та споруд для монтажу лінії по випуску панірувального сухаря виконані на 90 %. Але реалізацію проекту тимчасово призупинено у зв’язку із проблемами щодо ринків збуту продукції. Підприємство вивчає питання поставки панірувального сухаря на підприємства ТМ «Наша Ряба».

ПАТ «Дружба-ВМ» завершується будівництво фруктосховища потужністю 4,5 тис. тонн. Планується створити 17 нових робочих місць. Завершено будівельні роботи, здійснено монтаж обладнання.

ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» розпочато роботи підготовчого періоду по будівництву 2 бригад по вирощуванню курчат-бройлерів: на території Михайлівської сільської ради та на території Заозернянської сільської ради.

Реалізуються інвестиційні проекти у сфері малого підприємництва. ТОВ «Туль-Чікен» проведено реконструкцію пташника на 65 тис. головомісць. Введено в експлуатацію ресторанно-готельний комплекс «Port Royal» в с.Кинашів. Продовжується будівництво мотелю «Хороше» з автосервісом в м. Тульчин та комплексу відпочинку «Villa Park» в с. Нестерварка.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку району станом на 01.10.2016 року становить 6924,9 тис.дол. США, або 76,7 % до обсягу інвестицій на початок року.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

За січень-листопад 2016 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 17651 тис. грн., що в 2,8 рази більше порівняно з січнем - листопадом 2015 року (в діючих цінах).

За січень-вересень 2016 року прийнято в експлуатацію 2624 м2 загальної площі житла, що в 2,9 рази більше, ніж у відповідному періоді 2015 року.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом перевезено 99,2 тис. тонн вантажів, що на 23,1 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Вантажооборот збільшився на 19,1 % і становить 27,6 млн. тонно - кілометрів.

ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами-підприємцями перевезено 849,0 тис. пасажирів, що становить 99,1 % до відповідного періоду минулого року. Пасажирооборот зменшився на 2,7 % і становить 31,8 млн. пас.км.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

За січень-жовтень 2016 року обсяг експорту продукції підприємствами району зменшився на 31,1 % до відповідного періоду минулого року і склав 19790,8 тис. дол. США. Обсяг імпорту збільшився на 12,4 % і становить 689,7 тис. дол. США.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним і складає 19101,1 тис. дол. США. По даному показнику район займає 3 місце в області.

ПОСЛУГИ

Обсяг реалізованих послуг по району за 9 місяців 2016 року становить 48,7 млн. грн., що на 45,0 % більше, ніж за 9 місяців 2015 року. Обсяг реалізованих послуг населенню склав 19,1 млн. грн., або 39,0 % до загального обсягу. За даним показником район займає 2 місце серед районів області.

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Станом на 01.01.2017 року в районі діє 3132 суб’єкта малого підприємництва (239 юридичних осіб, 2893 фізичних осіб-підприємців) та 10 суб’єктів середнього підприємництва (юридичних осіб).

За 2016 рік зареєстровано 228 фізичних осіб - підприємців (за 2015 р. – 176 ФОП) та 15 юридичних осіб (за 2015 р.– 5 юр. осіб).

Зареєстровано припинення підприємницької діяльності: 366 фізичних осіб-підприємців (за 2015 р. – 361 ФОП) та 7 юридичних осіб (2015 р. – 8 юр. осіб).

Зросла роль малого та середнього бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності даних суб’єктів у січні - вересні 2016 року зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 83 % і становить 76,9 млн. грн. Їх питома вага в загальних обсягах надходжень складає 52,1 %.

Також від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва на 56,5 % зросли надходження до місцевого бюджету і становлять 46,6 млн. грн. Їх питома вага в загальних надходженнях до місцевого бюджету складає 52,1 %. 

За 2016 рік через Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано 9559 адміністративних послуг.

Аграрний сектор

Сільськогосподарський комплекс району має зерново-буряковий напрямок з розвинутим м’ясомолочним тваринництвом.

Сприятливі погодні умови 2016 року дали змоги досягти відчутних результатів в галузі сільськогосподарського виробництва.

Так, по всіх категоріях господарств району скошено і обмолочено зернових на площі 38622 га з середньою урожайністю 67,1 ц/га, намолочено 259 тис. тонн зерна, що на 112 тис. тонн більше ніж у минулому році.

З пізніх культур завершено збирання сої на площі 3539 га, намолочено 8065 тонн при урожайності 23 ц/га, соняшнику на площі 7826 га, намолочено 25482 тонн при урожайності 33 ц/га.

Завершено збирання кукурудзи на зерно – обмолочено 12636 га намолочено 109 тис. тонн зерна при середній урожайності 86 ц/га. В с/г підприємствах обмолочено 10386га, намолочено 92,4 тис. тонн зерна при середній урожайності 89 ц/га.

Зібрано цукрових буряків на площі 3780 га накопано 183 тис. тонн, при середній урожайності 483 ц/га.

Під урожай 2016 року по всіх категоріях господарств площа озимих зернових склала 13766 га, з них озима пшениця - 13060 га (на 7494 га менше, ніж у минулому році), озимий ячмінь - 706 га. Крім того посіяно 3297 га озимого ріпаку. 

Завершено розрахунки за оренду земельних і майнових паїв. Станом на 01.01.2017р. виплачено за оренду земельних часток (паїв) 44,3 млн.грн, що складає 100,1% до нарахованого. За оренду майнових паїв виплачено 336 тис.грн, 100,9%.

Викликає стурбованість стан справ в галузі тваринництва району.

Станом на 01.12.2016 року в реформованих господарствах району утримується 1453 голів ВРХ, що менше минулого року на 258 голів, в т. ч. 374 гол. корів, (-3 гол. до початку року та на рівні мин. місяця), поголів’я свиней 1117 гол, (+104 гол. до мин. року), овець 520 гол, (-5 гол. до мин. року), птиці 10,3 млн. гол. (+3,9 млн. гол. до мин. року).

За 11 місяців поточного року валове виробництво молока становить 11776 цнт., що менше минулого року на -1439 цнт. (89,1%), виробництво (вирощування) м’яса – 1380672 цнт. (+56196 цнт. 104,2 % до мин. року), виробництво (реалізація) м’яса становить - 1433420 цнт. (+68287 цнт. 105% до мин. року), виробництво яєць – 81,5 млн. шт. (+15 млн.шт 122,4%).

Продуктивність корів, які були на початок року 2016 року становить 3262 кг молока, що менше минулого року на 868 кг, яйценоскість на курку-несучку - 279 шт. яєць (+10 шт. до минулого року). Середньодобові прирости свиней збільшились на 76 гр проти минулого року і складають 189 гр.

Районний бюджет

За період з початку року до зведеного бюджету району надійшло 72,6 млн.грн. власних і закріплених доходів, що становить 105,3% до показників, затверджених місцевими радами з урахуванням змін. Порівняно із відповідним періодом минулого року в співставних умовах надходження збільшились на 47,3% або на 23,3 млн. грн.

Домінуючим джерелом у складі власних та закріплених доходів є податок та збір на доходи фізичних осіб – фактично отримано з початку року – 38,5 млн. грн. або 53 відсотка від загального обсягу усіх надходжень. Основними платниками даного податку є філія «Молоко» ТОВ «Терра Фуд» та Тульчинська філія ТОВ «Терра Фуд» (19,7 відсотка в структурі надходжень) та бюджетні установи (35,3 відсотка).

Суттєво впливає на стан виконання місцевих бюджетів своєчасне надходження податку на майно, якого отримано податку в сумі 11 млн. грн., що на 3,6 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року. Ріст доходів відбувся в зв’язку з змінами в Податковому кодексі України та прийняття органами місцевого самоврядування ставок податку відповідно до законодавства. 

Дотації з державного бюджету надійшло 7 млн.грн., що становить 100% до планових показників.

Проводиться постійна робота по забезпеченню виконання бюджетів базового рівня. Так, станом на 01.10.2016 року всі місцеві бюджети виконано по власних і закріплених. 

Резерви наповнення бюджету:

зменшення недоїмки до місцевого бюджету та сплата сільськогосподарськими підприємствами податку на доходи фізичних осіб, утриманого з доходу від надання в оренду земельних часток(паїв). 

Так, щодо наповнення місцевих бюджетів за січень-вересень поточного року виконання складає 2,0 млн.грн., в тому числі за рахунок:

перегляду ставок за оренду землі, комунального майна тощо – 1,2  млн.  грн.

інші заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та нарощування власної дохідної бази – 0,8  млн. грн.

Щодо економії бюджетних коштів при річному плані 852,8 тис. грн. за результатами 9 місяців 2016 року виконання складає 550,2 тис. грн. Головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечено першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків. Станом на 01.10.2016 року профінансовано планові видатки в сумі 239775,8 тис. грн., або 76,8% до уточненого плану на рік. На фінансування захищених статей спрямовано 221131,0 тис. грн., або 92,2% усіх видатків. Своєчасно проведені розрахунки по оплаті праці з нарахуваннями та спожиті енергоносії. Прострочена кредиторська заборгованість по захищеним статтям видатків відсутня. В повному обсязі передбачено асигнування на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв, чим забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатів, контингентів бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. Галузевими структурними підрозділами розроблено і затверджено План заходів на 2016 рік щодо оптимізації мережі. За січень-вересень в галузі освіти скорочено 14,12 ставки, в галузі охорони здоров‘я скорочено 27 ліжок цілодобового перебування хворих та 22,0 штатних одиниць, в галузі культури скорочено 2,6 ставки. Економія коштів за звітній період склала 196,8 тис. грн.

На постійному контролі знаходиться питання дотримання головними розпорядниками коштів фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу.

Місцевими радами прийнято ряд рішень щодо розподілу додаткових ресурсів на покриття дефіциту бюджету та виконання місцевих програм і заходів. Так, станом на 01.10.2016 року розподілено додаткового фінансового ресурсу на суму 23,1 млн.грн., в тому числі коштів вільного залишку  12,2 млн. грн. та понадпланових надходжень 10,9 млн. гривень. Із загальної суми спрямовано

на оплату праці з нарахуваннями – 1,5 млн. грн.

на інші захищені видатки (медикаменти, харчування, енергоносії) – 0,8 млн. грн.

на виконання місцевих програм соціального захисту населення – 0,5 млн.грн.

на поточні видатки по благоустрою населених пунктів та фінансову підтримку підприємств ЖКГ – 2,6 млн.грн.

на поточний ремонт доріг місцевого значення – 2,7 млн.грн.

інші поточні видатки (придбання матеріалів, оплата послуг) – 5,4 млн.грн.

на капітальні видатки  – 9,6 млн. грн.

Зайнятість населення

У січні-грудні 2016 року послугами районної служби зайнятості скористалися 2529 особи. Тривалість зареєстрованого безробіття складає 180 днів. За 12 місяців 2016 року виплачено 13 млн.119 тис. грн., середній розмір допомоги по безробіттю становить 2179  грн., 37 коп.

Протягом 2016 року за направленням центру зайнятості отримали роботу 663 особи.

За рахунок орієнтації незайнятих громадян на зайняття підприємницькою діяльністю 2 особи відкрили власну справу та отримали одноразову допомогу на загальну суму 30 тис. гривень.

Брали участь у роботах тимчасового характеру 164 безробітних, до громадських робіт було залучено 50 осіб, на оплату праці яких витрачено 130 тис.940 грн., кошти фонду 68 тис.911 грн.

З метою забезпечення роботодавців у кваліфікованих робітниках, районною службою зайнятості в 2016 році направлено на професійне навчання 297 безробітних, рівень працевлаштування після навчання становить 98,6%.

Соціальний захист населення

Станом на 01.01.2017 року 2 підприємства району мають заборгованість із заробітної плати на суму 282,0 тис. грн., в тому числі 51,6 тис. грн. на економічно активному комунальному підприємстві -КП „Тульчинське МБТІ” та 230,4 тис. грн. на підприємстві - банкруті ВАТ “Тульчинський хлібокомбінат”.

Середньомісячна заробітна плата працівників району за січень-вересень 2016 року  становила  3547 грн., що на 27,5 %  більше чим у відповідному періоді минулого року, по області збільшилася на 25,1 % і становила 4045 грн. Заробітна плата збільшилася на 764 грн., по області - на 812 грн.

За попереднім прогнозом управління соціального захисту населення до кінця поточного року за отриманням житлових субсидій звернеться близько 12 тис. домовласників, що майже в чотири рази більше, чим в минулому році (3296).            

За спрощеним порядком, для надання субсидій до управління соціального захисту станом на 01.11.2016року звернулось - 10654 (житлово –комунальні послуги - 16180; тверде паливо - 2295) сімей.

Крім того - 4273 сім'ям субсидію призначено автоматично без звернення громадян а саме:

на тверде паливо та скраплений газ готівкою – 911 сім’ям;

на житлово-комунальні послуги – 3362 сім’ям.

Рішенням комісії розглянуто 1156 заяв.

99 родинам призупинено житлову субсидію, у зв’язку з поданням недостовірних даних.

У зв'язку з введенням в дію вищезазначеної урядової постанови, в квітні 2016 року з державного бюджету на виплату житлових субсидій нашому району додатково виділено субвенцію в розмірі 2934,4 тис. грн.

Загальна сума коштів, передбачених на виплату житлових субсидій становить 84710,5 тис. грн.,(ТП – 6865,6 тис.грн., ЖКП – 77844,9 тис.грн.).

Не менш важливим є питання, щодо соціального захисту учасників АТО.

На обліку в районі перебуває 461 військовозобов’язаних, які були призвані Тульчинським районним військовим комісаріатом під час часткової мобілізації. 411 військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» надано статус учасника бойових дій та 16 військовослужбовцям надано статус інваліда війни, з них: 14 поранених військовослужбовців, кожному з них відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 629 від 27.10.2014р. виплачена одноразова матеріальна допомога по 10 тис. грн. управлінням, відповідно даних статусів, надано пільги.

1 житель району Грубий Анатолій Васильович загинув 18.02.2015 р. під час проведення антитерористичної операції в східних областях України. Сім’ї загиблого відповідно розпорядження голови облдержадміністрації № 629 від 27.10.2014р. з обласного бюджету надана одноразова матеріальна допомога в розмірі 30 тис. грн., з районного бюджету 19 тис. грн. та 2 тис. грн. з бюджету Торківської сільської ради. Виділено коштів для придбання житла 651158 грн..

15 учасників бойових дій перебуває на обліку для отримання санаторно-курортних путівок, з них 13 учасників бойових дій забезпечені санаторно-курортними путівками.

Постановою Кабінету Міністрів України №185 від 08.04.2015 р. затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, станом на 01.11.2016 р. вище вказаної допомоги виплачено 60 військовослужбовцям на загальну суму  93,2 тис. грн..

Станом на 01.01.2017 року тимчасово на території району проживають переселенці з АР Крим - 17 осіб, із них 6 дітей до 18 років та 118 родин переселенців з Донецької та Луганської областей в складі 200 осіб, із них 42 дитини до 18 років.

1 родині надано тимчасове житло та 129 родин проживають у знайомих та родичів.

В даний час на території району для можливого тимчасового розселення переселенців зарезервовано 7 вільних житлових приміщень.

В 2016 році в районі оздоровлено 1031 дітей, що складає 19, 8 % від загальної кількості дітей шкільного віку, та 901дитина це 52,7% від загальної кількості дітей пільгових категорій.